Dugotrajna upotreba kanabisa ili ljekova zasnovanih na kanabisima ometa memoriju, kažu istraživači.
Studija ima implikacije i za rekreativne korisnike i za ljude koji koriste lijek za borbu protiv epilepsije, multiple skleroze i hroničnog bola. Tokom istraživanja, otkriveno je da su miševi koji su bili izloženi ljekovima dugoročno imali “značajna oštećenja u memoriji”.
Sve više ljudi dugoročno koristi drogu zbog svoje legalizacije u nekoliko zemalja, dok su potencijalne sorte dostupne rekreativnim korisnicima.
Istraživači iz Lancastera i Lisabonskih univerziteta proučavali su efekte kanabinoidnog lijeka VIN 55,212-2 kod miševa i utvrdili da:

– dugotrajna izloženost smanjuje učenje i pamćenje kod životinja,
– studije o slikanju mozga pokazale su da droga oštećuje funkciju ključnih regiona mozga uključenih u učenje i pamćenje,
– dugotrajna izloženost lijeku otežava sposobnost regiona mozga uključenog u učenje i pamćenje da komuniciraju jedni sa drugima, što ukazuje na to da je ovo osnova negativnih efekata lijeka na memoriju.

Dr Neil Davson, vodeći istraživač na Lancaster univerzitetu, kaže: “Ovaj rad pruža dragocjen novi uvid u način na koji dugoročna izloženost kanabinoidima negativno utiče na mozak. Razumijevanje ovih mehanizama je ključno za razumijevanje kako dugotrajna izloženost kanabinoidu povećava rizik razvijanja problema mentalnog zdravlja i problema s pamćenjem. ”

Izvor: Science daily

http://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/08/green-1648353_960_720.jpghttp://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/08/green-1648353_960_720-150x150.jpgadminMedicinaDugotrajna upotreba kanabisa ili ljekova zasnovanih na kanabisima ometa memoriju, kažu istraživači. Studija ima implikacije i za rekreativne korisnike i za ljude koji koriste lijek za borbu protiv epilepsije, multiple skleroze i hroničnog bola. Tokom istraživanja, otkriveno je da su miševi koji su bili izloženi ljekovima dugoročno imali 'značajna oštećenja...Kako kanabis utiče na naš mozak? Medicina
Fondacija za promovisanje nauke Prona  Montenegrin Science Promotion Foundation