Nedestruktivna detekcija fotona

Nedestruktivna detekcija fotona Fizika

Svjetlost predstavlja skup fotona, elementarnih čestica. Svi detektori svjetlosti, korišćeni do sada, bili su destruktivni, tj. zasnivali su se na apsorpciji fotona. Imajući to u vidu, ponovljena mjerenja nijesu bila moguća jer je detektovani foton bio nepovratno uništen. U novembru ove godine Andreas Reisterer sa Maks Plank Instituta za Kvantnu optiku u Minhenu objavio je sa svojim saradnicima rad o nedestruktivnoj detekciji optičkih fotona. U njihovom uređaju detekcija fotona se ne zasniva na apsorpciji već na odbijanju fotona od mikrooptičkog rezonatora koji sadrži jedan atom. Taj atom se nalazi u superpoziciji dvaju stanja. Ovakva situacija je moguća u mikrosvijetu, čije zakone diktira kvantna mehanika (atom istovremeno može biti u dva različita stanja). Ukoliko dođe do odbijanja, atom će biti gurnut u jedno od ta dva stanja. Na ovaj način mjerenjem stanja atoma može se doći do informacije o odbijanju fotona. Naučnici iz Minhena su koristeći vrlo slabe laserske pulseve dostigli efikasnost detekcije od 74% i vjerovatnoću ,,preživljavanja” fotona od 66%. U radu objavljenom u časoposu Science Express, naznačili su mogućnost povećanja efikasnosti posmatranjem ponovljenih odbijanja fotona.

 

Preuzeto sa sajta www.sciencemag.org

Fotografija preuzeta sa sajta http://www.mpq.mpg.de/cms/mpq/en/news/press/13_11_15.html

 

http://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/01/15.jpghttp://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/01/15-150x150.jpgadminFizikadetekcija fotona,Nedestruktivna detekcija fotonaSvjetlost predstavlja skup fotona, elementarnih čestica. Svi detektori svjetlosti, korišćeni do sada, bili su destruktivni, tj. zasnivali su se na apsorpciji fotona. Imajući to u vidu, ponovljena mjerenja nijesu bila moguća jer je detektovani foton bio nepovratno uništen. U novembru ove godine Andreas Reisterer sa Maks Plank Instituta za...Nedestruktivna detekcija fotona Fizika
Digital Dab Advertising Agency