INTERESOVANJE ZA MAŠINSTVO Nova anketa govori da su ubjedljivo najčešći razlozi za upis na Mašinski fakultet u Podgorici interesovanje za tu oblast i status koji donosi ta profesija.

Pogledajte najnovije rezultate ankete sprovedene među diplomcima mašinskog fakulteta o efektima pohađanja mašinskih studija.

Ovo je pitanje koje mnogim maturantima zadaje pravu glavobolju. Većina naravno kalkuliše razmišljajući kakve benefite daju određeni fakulteti. Ponuda je dobra, ali šta je to što donosi korist? Najnovija anketa u kojoj su učestvovali diplomci mašinskog fakulteta jedan je od putokaza prilikom odabira budućeg zanimanja.

Interesovanje za mašinstvo

Nova anketa govori da su ubjedljivo najčešći razlozi za upis na Mašinski fakultet u Podgorici interesovanje za tu oblast i status koji donosi ta profesija. Mašinstvo ima širok spektar zanimanja koja su interesantna, inovativna i donose korist ne samo ljudima koji završe taj fakultet već i cijelom čovječanstvu.

Zadovoljni studijskim programom

87% anketiranih diplomaca bi ponovo izabralo isti studijski program. To govori o kvalitetu nastave organizovane na podgoričkom mašinskom fakultetu pri Univerzitetu Crne Gore. Obrazovanje je toliko široko da se tek 50% znanja i vještina koristi u poslovima koji se kod nas najčešće nude.

Svi anketirani diplomci zaposleni

Anketa je pokazala da mašinci, zbog širokog spektra poslova kojima se mogu baviti, lako nalaze zaposlenje. 43 anketirane organizacije u Crnoj Gori imaju 89 mašinskih inženjera. U ovom trenutku postoji potreba za još 46 kadrova mašinskog fakulteta.

Uskoro nova anketa koja će se ticati potreba poslodavaca

Mašinski fakultet u Podgorici nastavlja istraživanje tržišta. Anketa sa aktuelnim rezultatima je bila direktna i urađena studiozno sa nivoom pouzdanosti od 95%.

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/01/1935247267764500105.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/01/1935247267764500105-150x150.jpgadminNovostiTehnologijaMašinski fakultet,Mašinski fakultet Podgorica,Mašinski fakultet u Podgorici,Mašinski inžinjeri,MašinstvoPogledajte najnovije rezultate ankete sprovedene među diplomcima mašinskog fakulteta o efektima pohađanja mašinskih studija. Ovo je pitanje koje mnogim maturantima zadaje pravu glavobolju. Većina naravno kalkuliše razmišljajući kakve benefite daju određeni fakulteti. Ponuda je dobra, ali šta je to što donosi korist? Najnovija anketa u kojoj su učestvovali diplomci mašinskog fakulteta jedan...Naučne Novosti
IASTE Crna Gora