Ultra-tankia savitljivia kola

U vremenu kada možda izgleda da se najveći napor u razvoju informacionih tehnologija, računarstva i elektronike ulaže u povećanje procesorske moći i razvoj kvantnih računara nešto se manje pažnje pridaje tehnološki jednako značajnom razvoju ultra-tankih savitljivih kola.

Švajcarski istraživači otkrili su novi način proizvodnje upravo ovog tipa elektronike. Tehnika koju su razvili uključuje izradu elektronskih uređaja debljine svega jednog mikrona (milioniti dio metra) na konvencionalnom silikonskom vejferu, koji se kasnije odvaja potapanjem u vodu. Rezultat je ultra-tanka, fleksibilna i providna elektronika koju je, kako su istraživači pokazali, moguće zakačiti na niz različitih materijala uključujući ljudsku kožu, listove biljaka, tekstile i gumu.

Ultra-tankia savitljivia kola

Ova tehnika, koju su razvili Giovanni Salvatore i njegove kolege na ETH univerzitetu u Cirihu, najbolje rangiranom inženjerskom univerzitetu u Evropi, počinje sa standardnim silikonskim vejferom promjera 5cm, koji se prevuče tankim slojevima dva različita lijepka rastvorljiva u vodi, od kojih je jedan polivinil acetat koji je u širokoj svakodnevnoj upotrebi. Sloj parilena debljine 1 mikron se onda postavi na površinu.

Tim je proizveo elektroničke komponente na površini parilena postavljanjem poluprovodnika, dielektrika i provodnih materijala u odgovarajućim rasporedima. Kola dobijena kao rezultat ovoga procesa su toliko tanka da leže na manje od 200 nm iznad površine parilena. Da bi dobili providna kola istraživači su koristili indijum-kalaj-oksid, providni provodnički materijal.

Kada se uređaj izradi, vejfer se jednostavno uroni u vodu i nakon nekih 30 minuta, kada se lijepak rastvori, tanki film se pokupi sa površine i isječe u željene komponente.

Jedan od uređaja koji su napravili je diferencijalni pojačivač, s ulaznim i izlaznim elektrodama kao i sa mogućnošću da se na njega poveže naponski izvor. Pojačivač je testiran i u ravnom i u savijenom stanju u kojem je utvrđen minimalni gubitak u performansama u odnosu na ravno stanje. Još jedan od proizvedenih i testiranih uređaja bio je tanki-film-tranzistor (TFT) koji su uspjeli saviti oko ljudske dlake, savijajući ga do krivine prečnika svega 50 mikrona. Uprkos naprezanju TFT je funkcionisao normalno.

Ultra-tankia savitljivia kola

Moguće primjene ovakvih tehnologija su nepregledne, od automobilske industrije, sporta do, možda najvažnije, medicine. Primjena i značaj ovakvih materijala i elektroničkih komponenti su možda najveći upravo u oblasti nanotehnologije, te odatle i njihov značaj u oblasti medicine. Upravo takvu zamisao ima Giovanni Salvatore i njegov tim – oni su integrisali senzor naprezanja (strain gauge) u jedno od njihovih ultra-tankih kola koje su nakon toga prenijeli na kontaktno sočivo. Prema njihovom mišljenju, takav uređaj bi mogao omogućiti informaciju u realnom vremenu o pritisku na očnu jabučicu. Salvatore i njegove kolege sugerišu da bi takav sistem omogućio bolje dijagnostifikovanje glaukoma.

Priredio Đorđe Lacmanović prema tekstu “Novel ultrathin flexible circuits created” iz Physics World magazina br 27, izdanje za februar 2014.

 

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/03/savitljivakola.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/03/savitljivakola-150x150.jpgadminTehnologijaUltra-tankia savitljivia kolaU vremenu kada možda izgleda da se najveći napor u razvoju informacionih tehnologija, računarstva i elektronike ulaže u povećanje procesorske moći i razvoj kvantnih računara nešto se manje pažnje pridaje tehnološki jednako značajnom razvoju ultra-tankih savitljivih kola. Švajcarski istraživači otkrili su novi način proizvodnje upravo ovog tipa elektronike. Tehnika koju...Naučne Novosti
IASTE Crna Gora