Prvi put, japanski neurolozi su implantirali “reprogramirane” matične ćelije u mozak pacijenta sa Parkinsonovom bolešću.

Parkinsonova bolest je druga bolest koja se testira korišćenjem indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija (iPS) sa više kapaciteta. One se stvaraju reprogramiranjem tkivnih, već diferenciranih ćelija iz tijela – kao što je koža, čime se omogućava njihovo transformisanje u drugi tip ćelije.

Naučnici sa Univerziteta u Kjotu koristili su ovu tehniku za transformisanje ovih matičnih ćelija u nervne ćelije koje proizvode neurotransmiter dopamin. Parkinsonova bolest izaziva odumiranje neurona koji se nalaze duboko u mozgu, i imaju ulogu u lučenju dopamina. Nedostatak ovog neurotransmitera dovodi do pojave tumora, slabosti, oslabljenog balansa, mišićne rigidnosti, problema sa govorom…

U oktobru 2018., neurohirurg Takaiuki Kikuchi sa Univerziteta u Kjotu je ugradio 2,4 miliona ćelijskih neurona koji proizvode dopamin u mozak 6-godišnjeg pacijenta. U ovom trosatnom procesu, ćelije su implantovane na 12 lokacija, poznatih kao centri dopaminske aktivnosti. U ranijim istraživanjima je otkriveno da neuroni koji proizvode dopamin poboljšavaju simptome Parkinsonove bolesti kod majmuna.

Tim naučnika planira da tretira još šest pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kako bi testirali sigurnost i efikasnost ove tehnologije do kraja 2020. godine.

Ako ovaj eksperiment prođe dobro, oni mogu imati dovoljno dokaza da prodaju tretman pacijentima, vjerovatno 2023. godine.

Literatura: David Cyranoski, 2018., Transplantation of recombinant stem cells in a patient with Parkinson's disease, Scientific American

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/02/0DC5E819-74C2-4951-BF947F4260727EF2_source.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/02/0DC5E819-74C2-4951-BF947F4260727EF2_source-150x150.jpgadminBiologijaMedicinaPrvi put, japanski neurolozi su implantirali 'reprogramirane' matične ćelije u mozak pacijenta sa Parkinsonovom bolešću. Parkinsonova bolest je druga bolest koja se testira korišćenjem indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija (iPS) sa više kapaciteta. One se stvaraju reprogramiranjem tkivnih, već diferenciranih ćelija iz tijela - kao što je koža, čime se omogućava njihovo transformisanje u drugi tip ćelije. Naučnici...Naučne Novosti
IASTE Crna Gora