parenje vilin konjica

Fotofore

Organi koji proizvode svjetlost i javljaju se kod riba koje žive na velikim dubinama, ove male lampice koje im pomažu kod nekih riba su čak prisutne u tri boje: crvena, narandžasta i plava.

Mentalne žlijezde

Uprkos imenu ovih žlijezda, one nemaju veze sa umom. Njihovo ime potiče od latinske riječi mentum što znači brada, gdje se one i nalaze kod muških salamandera (daždevnjaka).

Kao dio koreografije udvaranja, salamanderi ispuštaju svoj miris iz ovih žlijezdi što ih sa ženke čini mnogo primamljivijim.

Senzori za toplotu

Zvečarke, koje uglavnom žive u srednjoj Americi imaju organ između nozdrve i oka koji je ostjeljiv na toplotu.  Mogu da primjete promjenu temperature i od 0.01 ºC što im pomaže prilikom lova i u orijentaciji.

Bursa Couplatrix

Ovaj organ koji je nalik stomaku, nalazi se u reproduktivnom traktu ženki leptira. Bursa Couplatrix vari hranljive materije spermatofora (paketića sperme koji dobijaju od mužijaka)

Klasper

Klasperi su organi poput penisa kod mužijaka ajkule koji se koriste za prenos sjemene tečnosti u ženku. Kod nekih vrsta, klasperi se čuvaju u mjestu pomoću bodljikave projekcije

Klasperi se takođe javljaju kod mužijaka insekata i koristi se kako bi ženku zadržali u mjestu tokom odnosa. Mužijaci vilin konjića imaju oštre klaspere na vrhu tijela koja se uklapaju u potiljak ženke tokom parenja i tijelima formiraju oblik srca.

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2017/01/parenje-vilin-konjica.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2017/01/parenje-vilin-konjica-150x150.jpgadminBiologijaNovostiBursa Couplatrix,fotofore,klasper,mentalne zlijezde,organi,senzori za toplotu,zivotinjeFotofore Organi koji proizvode svjetlost i javljaju se kod riba koje žive na velikim dubinama, ove male lampice koje im pomažu kod nekih riba su čak prisutne u tri boje: crvena, narandžasta i plava. Mentalne žlijezde Uprkos imenu ovih žlijezda, one nemaju veze sa umom. Njihovo ime potiče od latinske riječi mentum...Naučne Novosti