Hemija - Page 2

Hemija

Vino – lijek za sve ?

Po Zakonu o vinu, vino je poljoprivredno-prehrambeni proizvod dobijen potpunom ili djelimičnom alkoholnom fermentacijom kljuka ili šire, od svježeg i grožđa pogodnog za preradu u vino. Pored toga što sadrži značajan procenat alkohola ne klasifikuje se kao alkoholno piće i to s razlogom. U svijetu nauke mnogo se ulaže u istraživanja hemije vina i njegovih…
Čitaj dalje...
Hemija

Hemija u flaši koka-kole: otrov i/ili lijek

Koka-kola (engl. Coca-Cola) pripada grupi bezalkoholnih gaziranih pića. Iako će uskoro obilježiti 130. rođendan, do danas spada u najprodavanije i po mnogima najomiljenije osvježavajuće gazirane napitke. Ipak, o njenom djelovanju i štetnim efektima na organizam odavno postoji veći broj dokaza i sve je više onih koji smatraju da je, uprkos tradiciji i navici, treba izbjegavati.…
Čitaj dalje...
IASTE Crna Gora
Hemija

Neočekivano stabilne transformacije kuhinjske soli

Kuhinjska so ili natrijum hlorid je tipično jonsko jedinjenje, kristalne strukture. Naime, radi se o jedinjenju na osnovu kojeg su svi nastavnici objašnjavali principe jonske veze svojim đacima. Međutim, u radu pod nazivom “Unexpected stoichiometries of stable sodium chlorides” objavljenom u časopisu Science navodi se nevjerovatno otkriće stabilnih stehiometrija natrijuma i hlora koje se kosi…
Čitaj dalje...
Hemija

AEROSOLI – ,,krema za sunčanje’’ Atlantika

            Na Atlantskom okeanu, a posebno na Sjevernoatlantskom dešavaju se čudne promjene. Naime, svakih nekoliko decenija prosječna temperatura površinskih voda se drastično mijenja.           Naučnike interesuje zašto je to tako, jer te promjene temperatura utiču na vrijeme. Neka istraživanja pokazuju da je čovjek, odnosno njegova aktivnost, jedan od uzroka ovih promjena.…
Čitaj dalje...
IASTE Crna Gora
Hemija

Neočekivano formiranje veza elementa bora

U hemijskoj sintezi, takozvano element-element vezivanje može da se sistemski koristi za građenje manjih blokova koji tako dobijaju strukturu složeniju od „početnog materijala“ , što može da dovede do uštede resursa u proizvodnji dragocjenijih materijala. Naučnici sa Instituta za neorgansku hemiju, Univerzitet Hajdelberg, otkrili su do sada nepoznatu kuplovanu reakciju. Dva pozitivno naelektrisana jedinjenja bora…
Čitaj dalje...
Hemija

Struja proizvedena od organskog otpada

Neki od najsićušnijih stanovnika planete mogu pomoći u rješavanju dva velika društvena problema: kako se nositi s ogromnom količinom organskog otpada i gdje naći čiste, obnovljive izvore energije! Prema Cesar Torresu i Sudeep Popatu, istraživačima sa Biodizajn instituta pri Univerzitetu u Arizoni, određene vrste bakterija su sposobne da pretvaraju otpad u korisnu energiju. Ovi mikroorganizmi…
Čitaj dalje...
Hemija

Otkriven proces za bolje skladištenje vodonika

Malo smo bliže ostvarenju sna – da koristimo vodonik u što većem obimu kao čisto gorivo! Hemičari su dobili novi molekul koji može da vodi hemijsku reakciju za skladištenje i oslobađanje vodonika pod blagim temperaturama i pritiscima. „Ovo je korak ka ekonomskom iskorištenju vodonika, korak prema mjestu sa koga realno možemo da sagledamo načine na…
Čitaj dalje...
Hemija

Prva slika sjenke jednog atoma

Nauka je ostvarila još jedan korak naprijed. Istraživački tim sa Griffith Univerziteta je uspio da fotografiše sjenku jednog atoma, po prvi put! „Došli smo do ekstremnih granica mikroskopije, ne možete vidjeti ništa manje od atoma koristeći vidljivu svjetlost“, kaže profesor Dave Kielpienski iz Centra za kvantnu dinamiku, Univerziteta Griffith, u Brizbejnu, Australija. „Mi smo htjeli…
Čitaj dalje...
Hemija

Preko rodijuma do vodonika

Kompjuterske simulacije otkrivaju kako rodijum, stepenaste površinske strukture, katališe proces cijepanja etanola pri čemu se izdvajaju atomi vodonika, kao i zašto je taj proces toliko efikasan. Vodonik (H2) je idealan energent za gorivne ćelije, ali pronalaženje održivog načina za proizvodnju velike količine ovog gasa je postao tehnološki izazov. Jia Zhang, sa Instituta za računarstvo visokih…
Čitaj dalje...
Hemija

70 godina duga hemijska misterija je konačno riješena

Hemičari i biolozi sa Univerziteta u Bristolu su konačno razbili jednu od najdužih hemijskih misterija. U članku objavljenom u američkom časopisu Zbornik Nacionalne akademije nauka, naučni tim zapravo prikazuje kako se jedna neobična klasa jedinjenja sintetiše u gljivama. Riječ je o tropolonima. foto: R. J. Cox and A. M. Bailey ( )   Troplon (foto : )…
Čitaj dalje...