Elektronski brkovi

Naučnici sa Univerziteta Kalifornija u Berkliju su napravili lake, visoko-senzitivne ,,elektronske brkove” koji mogu da detektuju veoma blage dodire ili povjetarac. Napravljeni od mješavine ugljeničnih nanotuba i čestica srebra, brkovi bi mogli da se upotrijebe za bolju komunkaciju između ljudi i mašina, kao i za robotsku ,,kožu”, koja bi omogućila robotima da bolje ,,osjete” okolinu oko sebe i da na taj način poboljša njihovu navigaciju.

Brkovi pomažu životinjama oko navigacije i osjećaja. Oni mogu otkriti veoma male promjene u vazduhu koje ukazuju životinjama na stvari koje ne mogu da vide. Novi elektronski brkovi, ili e-brkovi bi mogli da budu najbolje rješenje u pogledu težine i veličine u poređenju sa  prirodnim životinjskim brkovima. Brkovi su napravljeni premazivanjem tankih elastičnih vlakana, napravljenih od PDMA polimera, mješavinom ugljeničnih nanotuba i nanočestica srebra. Opne od ugljeničnih nanotuba formiraju provodnu mrežu koja može da se udubi i vrati u početni položaj bez oštećenja. Srebrne nanočestice povećavaju provodljivost mješavine i čine je vrlo osjetljivom na naprezanja.

Osjetljivost na naprezanje i električna otpornost su unaprijed podešeni odnosom koncentracija ugljeničnih nanotuba i čestica srebra u mješavini. Kada se mehanički djeluje na brkove (dodirom ili povećanjem pritiska), oni se savijaju i njihova otpornost se znatno mijenja. Propuštajući struju kroz brkove, naučnici su mjerili promjenu električne otpornosti, a samim tim i promjene u savijanju. Ovaj dizajn se pokazao kao deset puta osjetljiviji od prethodnih pokušaja da se detektuju male promjene pritiska.

Osim primjena u robotici, ovi senzori bi mogli imati i nekih primjena u medicini, za praćenje krvnog pritiska i otkucaja srca.

Elektronski brkovi

Elektronski brkovi u laboratoriji

Elektronski brkovi

Elektronski brkovi detektuju strujanja vazduha

Preuzeto sa sajta http://physicsworld.com/cws/article/news/2014/feb/10/electronic-whiskers-could-help-robots-navigate

Priredio Pronin kolegijum za fiziku

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/02/elektronski-brkovi.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/02/elektronski-brkovi-150x150.jpgadminFizikaTehnologijaElektronski brkoviNaučnici sa Univerziteta Kalifornija u Berkliju su napravili lake, visoko-senzitivne ,,elektronske brkove” koji mogu da detektuju veoma blage dodire ili povjetarac. Napravljeni od mješavine ugljeničnih nanotuba i čestica srebra, brkovi bi mogli da se upotrijebe za bolju komunkaciju između ljudi i mašina, kao i za robotsku ,,kožu”, koja bi...Naučne Novosti