Jeftino biogorivo

Svjetlost određene talasne dužine može da se iskoristi za poboljšanje katalitičke aktivnosti enzima čak za 3000 puta. Ovo je put koji nas može dovesti do jeftinijeg goriva, deterdženata i mnogih drugih proizvoda.

Jeftino biogorivo – bliska budućnost? Hemija        (R) – 3 – metoksi – (2 – feniletoksi) etilpropil butanoat gradi aktivno mjesto na enzimu CALB-a (Candida antarctica lipase B), jedan od mnogih primjera građenja aktivnih mjesta na ovom enzimu.

foto: www.nt.ntnu.no (Biocatalysis Group)

 

 

U radu objavljenom u časopisu The Journal of Phisical Chemistry Letters, tim predvođen Pratul Agarwalom, članom Ministarstva za energetiku Nacionalne laboratorije u regiji Oak, opisao je proces koji ima za cilj da ubrza prirodne procese i to do brzine treptaja oka.

„Kada svjetlost dospije do oka, i pogodi pigment poznat kao rodopsin, izaziva odigravanje složene hemijske reakcije, uključujući i konformacione promjene“, rakao je Agarwal. „Ova promjena je otkrivena pomoću povezanih proteina i kroz lanac reakcija, u kojima je prilično zastupljena, pretvara se u električni impuls koji se prenosi do mozga.“

Uz to kao model, Agarwalov tim predložio je teoriju po kojoj bi trebalo da je moguće poboljšanje katalitičke efikasnosti enzimskih reakcija dodavanjem hemijskih elemenata na površinu enzima, i njihovim manipulisanjem pomoću svjetlosti odgovarajuće talasne dužine.

Istraživači su postavili molekularne prekidače, koji se aktiviraju pomoću svjetlosti, na dva mjesta, na jednom tipu enzima lipaze B – CALB (Candida antarctica lipase B), koji razgrađuje masti.

„Korišćenjem ovog pristupa, naš preliminarni rad sa CALB-om, sugeriše da je takva tehnika uvođenja jedinjenja, koja prolaze kroz svjetlošću izazvane konformacione promjene, na površinu proteina može da se iskoristi za manipulisanje enzimskim reakcijama“, Agarwal je objasnio.

Kompjutersko modeliranje je omogućilo Agarwalu da testira hiljade kombinacija enzimskih mjesta, mijenjanjem hemije, različitim talasnim dužinama i različitim temperaturama i foto-aktivirajućim prekidačima. Simulacije, izvođene na DOE-vom Jaguar superkompjuteru, su takođe omogućile istraživačima da bolje razumiju kako unutrašnji pokreti, u samom enzimu, kontrolišu katalitičku aktivnost.

„Ovo modeliranje je veoma važno jer nam je omogućilo da identifikujemo regione u enzimu koje smo izmijenili pomoću interakcije sa hemikalijama“, rekao je Agarwal. „Konačno, modeliranje nam je pomoglo da razumijemo kako mehanička energija sa površine može biti prenešena do aktivnog mjesta, gdje se ona koristi za odigravanje neke hemijske reakcije.“

Agarwal primjećuje da su enzimi prisutni u svakom organizmu i da imaju široku primjenu u industriji, kao katalizatori, ne samo u proizvodnji biogoriva već i bezbroj drugih proizvoda. Istraživači vjeruju da ovaj pronalazak može da bude potencijal koji će doprinijeti poboljšanju enzimske aktivnosti, posebno kada se to odnosi na biogoriva!

Nama preostaje da se nadamo da će ovaj proces naći praktičnu primjenu, i da ćemo u skorijoj budućnosti plaćati jeftinije gorivo!

 

izvor: Science Daily

preveo i priredio Jovan Adžić

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2013/12/Jeftino-biogorivo.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2013/12/Jeftino-biogorivo-150x150.jpgadminHemijabiogorivo,Jeftino biogorivoSvjetlost određene talasne dužine može da se iskoristi za poboljšanje katalitičke aktivnosti enzima čak za 3000 puta. Ovo je put koji nas može dovesti do jeftinijeg goriva, deterdženata i mnogih drugih proizvoda.        (R) - 3 - metoksi - (2 - feniletoksi) etilpropil butanoat gradi aktivno mjesto na...Jeftino biogorivo – bliska budućnost? Hemija
IASTE Crna Gora