Nedestruktivna detekcija fotona

Nedestruktivna detekcija fotona

Svjetlost predstavlja skup fotona, elementarnih čestica. Svi detektori svjetlosti, korišćeni do sada, bili su destruktivni, tj. zasnivali su se na apsorpciji fotona. Imajući to u vidu, ponovljena mjerenja nijesu bila moguća jer je detektovani foton bio nepovratno uništen. U novembru ove godine Andreas Reisterer sa Maks Plank Instituta za Kvantnu optiku u Minhenu objavio je sa svojim saradnicima rad o nedestruktivnoj detekciji optičkih fotona. U njihovom uređaju detekcija fotona se ne zasniva na apsorpciji već na odbijanju fotona od mikrooptičkog rezonatora koji sadrži jedan atom. Taj atom se nalazi u superpoziciji dvaju stanja. Ovakva situacija je moguća u mikrosvijetu, čije zakone diktira kvantna mehanika (atom istovremeno može biti u dva različita stanja). Ukoliko dođe do odbijanja, atom će biti gurnut u jedno od ta dva stanja. Na ovaj način mjerenjem stanja atoma može se doći do informacije o odbijanju fotona. Naučnici iz Minhena su koristeći vrlo slabe laserske pulseve dostigli efikasnost detekcije od 74% i vjerovatnoću ,,preživljavanja” fotona od 66%. U radu objavljenom u časoposu Science Express, naznačili su mogućnost povećanja efikasnosti posmatranjem ponovljenih odbijanja fotona.

 

Preuzeto sa sajta www.sciencemag.org

Fotografija preuzeta sa sajta http://www.mpq.mpg.de/cms/mpq/en/news/press/13_11_15.html

 

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/01/15.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/01/15-150x150.jpgadminFizikadetekcija fotona,Nedestruktivna detekcija fotonaSvjetlost predstavlja skup fotona, elementarnih čestica. Svi detektori svjetlosti, korišćeni do sada, bili su destruktivni, tj. zasnivali su se na apsorpciji fotona. Imajući to u vidu, ponovljena mjerenja nijesu bila moguća jer je detektovani foton bio nepovratno uništen. U novembru ove godine Andreas Reisterer sa Maks Plank Instituta za...Naučne Novosti
IASTE Crna Gora