U hemijskoj sintezi, takozvano element-element vezivanje može da se sistemski koristi za građenje manjih blokova koji tako dobijaju strukturu složeniju od „početnog materijala“ , što može da dovede do uštede resursa u proizvodnji dragocjenijih materijala. Naučnici sa Instituta za neorgansku hemiju, Univerzitet Hajdelberg, otkrili su do sada nepoznatu kuplovanu reakciju. Dva pozitivno naelektrisana jedinjenja bora udržuju se i formiraju novi molekul sa lancem od četiri borova atoma. Tim sa prof. dr Hans Jorg Himelom na čelu, namjerava da istražuje dalje implikacije ove neočekivane formacije veza.

U hemiji ugljenika, reakcije element-element (ugljenik-ugljenik) igraju ključnu ulogu. Na primjer, mali blokovi, sa vrlo malo atoma ugljenika, dobijeni procesom parnog krekovanja sirove nafte su osnova za proizvodnju širokog spektra proizvoda, uključujući i plastiku, goriva, masti, deterdžente kao i složene supstance poput nekih farmaceutskih sredstava. Zbog ovako velikog značaja, razvijeni su brojni načini sinteza. U ovom istraživačkom radu naučnici su se fokusirali na reakcije kuplovanja ovakvih jedinjenja koja u svojoj strukturi imaju element bor, a koja su strukturno slična odgovarajućim ugljeničnim jedinjenjima.      

        

Molekul A (+2) se transformiše u četvoroatomni borov lanac B, koji je dizajniran da bude osnova za sintezu polimernog lanca C. (izvor: Hans Jorg Himel za Nature Chemistry.)

 

Kako objašnjava profesor Himel, nove kombinacije element-element obično rezultiraju iz reakcija između dva električno neutralna ili različito polarizovana atoma ali ne i između dvije pozitivno ili negativno polarizovane vrste. Ali, sada su istraživači sa Hajdelberga otkrili reakciju kuplovanja u kojoj se dva pozitivno naelektrisana molekula vezuju. Ovo je omogućeno takozvanim multicentralnim vezivanjem koje igra važnu ulogu u hemiji bora. „Proizvod ove reakcije je jedinjenje sa četiri borova atoma“, kaže profesor Himel. „Ovo na svoju ruku obećava prekursor na putu sintetisanja kompleksnih lanaca bora.“

Takva jedinjenja elementa bora su nepoznata do sada, kaže hemičar  Himel. On i njegov tim sada istražuju dalje kombinacije lanca od četiri atoma bora u formiranju polimernih lanaca bora, od kojih očekuju  visoku električnu provodljivost i druge korisne osobine. Takvi materijali će biti od interesa za razvijanje raznih elektronskih aplikacija, zaključuje profesor Himel.

 

Izvor: Science Daily

Preveo i priredio Jovan Adžić

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/01/12.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/01/12-150x150.jpgadminHemijaveze elementa boraU hemijskoj sintezi, takozvano element-element vezivanje može da se sistemski koristi za građenje manjih blokova koji tako dobijaju strukturu složeniju od „početnog materijala“ , što može da dovede do uštede resursa u proizvodnji dragocjenijih materijala. Naučnici sa Instituta za neorgansku hemiju, Univerzitet Hajdelberg, otkrili su do sada nepoznatu kuplovanu...Naučne Novosti
IASTE Crna Gora