Priroda i porijeklo asimetrije vremena

Stephen W. Hawking i Roger Penrose, dva teoretičara, iako dijele zajedničko nasljeđe u fizici razlikuju se po viziji kvantne mehanike i njenom uticaju na evoluciji univerzuma. Konkretno, Hawking i Penrose se ne slažu oko toga šta se dešava sa informacijama koje se čuvaju u crnoj rupi i zašto se početak univerzuma razlikuje od kraja.

   Jedno od glavnih  Hawking-ovih otkrića, iz 1973. godine, bilo je da će kvantni efekti izazvati da crne rupe emituju čestice. Crna rupa će ‘’nestati’’ u takvom procesu, tako da na kraju možda neće ostati ništa od originalne mase. Tokom procesa, crna rupa će progutati mnogo podataka – vrste, svojstva i konfiguracije čestica. Iako kvantna teorija zahtjeva da se takve informacije moraju sačuvati, ono što se konačno dešava ostaje sporna tema između naučnika. I Hawking i Penrose vjeruju da kada crna rupa zrači, ona gubi informacije koje sadrži. Hawking smatra da je gubitak nepovratan, dok Penrose tvrdi da je gubitak uravnotežen spontanim mjerenjima kvantnih stanja koja unose informacije nazad u sistem.

   Oba naučnika se slažu da je potrebna buduća kvantna teorija gravitacije da bi se opisala priroda. Ali oni se razlikuju u pogledu nekih aspekata te teorije. Penrose misli da iako su fundamentalne sile fizike čestica simetrične u vremenu – nepromenjene ako je vrijeme obrnuto – kvantna gravitacija će narušiti vremensku simetriju. Asimetrija vremena će onda objasniti zašto je u početku svemir bio tako ujednačen, kao što je pokazano mikrotalasnim pozadinskim zračenjem koje je ostalo od velikog praska, dok kraj svemira mora biti neuredan.

Preuzeto sa sajta Scientific american

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/03/galaxy-3528123_960_720.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/03/galaxy-3528123_960_720-150x150.jpgadminFizikačestice,crna rupa,fizika,kvantna teorijaStephen W. Hawking i Roger Penrose, dva teoretičara, iako dijele zajedničko nasljeđe u fizici razlikuju se po viziji kvantne mehanike i njenom uticaju na evoluciji univerzuma. Konkretno, Hawking i Penrose se ne slažu oko toga šta se dešava sa informacijama koje se čuvaju u crnoj rupi i zašto se...Naučne Novosti