Fizičari i astronomi su utvrdili da je većina materijala u svemiru “tamna materija” – čije postojanje zaključujemo preko njenih gravitacionih učinaka, a ne preko elektromagnetnih što jeste slučaj sa običnom, svakodnevnom supstancijom. Međutim, materija nije nužno sastavljena od atoma. Materija je svaki materijal koji stupa u interakciju s gravitacijom kao što to čini normalna materija – postajući, na primjer, galaksija ili galaktički klaster. Nema razloga da se materija uvijek mora sastojati od naelektrisanih čestica. Međutim materija koja ne stupa u elektromagnetne interakcije bi¢e nevidljiva našim očima.

Takozvana tamna materija ne nosi elektromagnetni naboj (ili nosi toliko malo da se ne može detektovati). Niko je nije vidio direktno svojim očima ili čak osjetljivim optičkim instrumentima. Ipak, vjerujemo da ona postoji zbog svojih mnogostrukih gravitacionih uticaja.

    Međutim, možda je najznačajniji znak postojanja tamne materije naše samo postojanje. Uprkos svojoj nevidljivosti, tamna materija je bila ključna za evoluciju našeg svemira i za pojavu zvijezda, planeta i čak  života. To je zato što tamna materija nosi pet puta veću masu od obične materije i, štaviše, ne interaguje direktno sa svjetlošću. Oba ova svojstva bila su presudna za stvaranje struktura kao što su galaksije – unutar (relativno kratkog) vremenskog raspona za koji znamo da je tipičan životni vijek galaksije – i, posebno, stvaranje galaksije veličine Mliječnog puta. Bez tamne materije, zračenje bi spriječilo skupljanje galaktičke strukture predugo, što bi spriječilo formiranje svemira. Fizičari i astronomi željeli bi razumjeti, na fundamentalnom nivou, šta je zapravo tamna materija.

   Da li se sastoji od nove vrste fundamentalne čestice, ili se sastoji od nekog nevidljivog, kompaktnog objekta, kao što je crna rupa? Ali ako tamna materija ima neka zanimljivija svojstva, istraživači su odlučni i da ih pronađu – i, u tom procesu, da nam pomognu u potpunijem rješavanju ove divne misterije!

Preuzeto sa sajta: SCIENTIFIC AMERICAN

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/02/orion-1655655_960_720.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/02/orion-1655655_960_720-150x150.jpgadminFizika   Fizičari i astronomi su utvrdili da je većina materijala u svemiru 'tamna materija' – čije postojanje zaključujemo preko njenih gravitacionih učinaka, a ne preko elektromagnetnih što jeste slučaj sa običnom, svakodnevnom supstancijom. Međutim, materija nije nužno sastavljena od atoma. Materija je svaki materijal koji stupa u interakciju s...Naučne Novosti