Drevni ljudi su se često ukrštali sa neandertalcima i misterioznom vrstom u tolkinovskom svijetu različitih stvorenja

 

Naši drevni preci su često stupali u interspecijske seksualne odnose u svijetu sa različitim grupama ljudi, pokazuju nove DNK analize. Među  „partnere u krevetu“ su izgleda uključivali i misterioznog ljudskog pretka koji još uvijek nije identifikovan.

 

Analiza genoma neandertalaca i druge, do skoro nepoznate, grupe drevnih ljudi – denisovanaca je prezentovana na sastanku Kraljevskog društva u Londonu i uključivala je isječke misteriozne DNK – niti ljudske niti neandertalske. Analize pokazuju da je ukrštanje bilo učestalo i mnogo rasprostranjenije među čovjekolikim grupama koje su nastanjivale Evropu  i Aziju prije više od 30.000 godina nego što se do sada smatralo.

Istraživači su poredili DNK neandertalaca (lobanja na slici) i druge grupe drevnih ljudi zvane denisovanci

Rezultati proizilaze iz najnovijih analiza DNK denisovanaca, hominina otkrivenih nakon pronalaska zubnih i koštanih ostataka u Sibirskoj pećini, a objavljeni su u časopisu Nature.

Novu studiju genoma je sproveo David Reich sa Univerziteta Harvard. U intervjuu za časopis New Scientist  on je kazao da: „Denisovanci izgleda posjeduju  više različitosti u odnosu na moderne ljude nego neandertalci“. Dodao je: „Denisovanci vode porijeklo od nepoznate arhaične populacije, koja nije u srodstvu sa neandertalcima“.

Mark Thomas, evolucioni genetičar na Univerzitetskom koledžu u Londonu koji je bio prisutan na prezentaciji istraživanja rekao je: „Ovo otkriće nam nagovještava svijet nalik onom iz Gospodara Prstenova – svijet u kojem je postojalo mnogo populacija hominina“.

Ovo saznanje dolazi nakon otkrića DNK drevnih virusa naslijeđenih od neandertalaca u DNK modernog čovjeka. Naučnici istražuju moguće veze između „endogenih retrovirusa“ čija je DNK ugrađena u našu DNK i modernih bolesti kao što su sida i rak. Istraživači su poredili DNK neandertalaca i denisovanaca sa onom koja je dobijena od pacijenata oboljelih od raka. Utvrdili su prisustvo neandertalskih i denisovanskih virusa u DNK modernog čovjeka, što sugeriše da vode porijeklo od zajedničkog pretka koji je živio prije više od pola miliona godina.

Neandertalci su koegzistirali sa našim precima u Evropi hiljadama godina, ali su pripadali različitim ljudskim podvrstama i do sada se smatralo da se nisu međusobno ukrštali odnosno da je to ukrštanje bilo, u najmanju ruku, sporadično. Neandertalci su konačno izumrli prije oko 30 hiljada godina.

Oko 8% ljudske DNK je izgrađeno od DNK endogenih retrovirusa (ERV-a) koji zapravo predstavljaju sekvence DNK ostavljene od virusa a koje se prenose kod čovjeka sa generacije na generaciju. Oni čine jedan dio od ukupno 90% naše DNK koja se ponekad naziva i „otpadom“ DNK a koja ne sadrži kodove za sintezu proteina.

Dr Gikkas Magiorkinis sa Odsjeka za zoologiju, Univerziteta u  Oksfordu, koji je bio jedan od vodećih istraživača na ovom projektu je rekao: „Ne bih je otpisivao kao ‘otpad’ samo zato što još uvijek ne znamo koja je njena uloga. Pod određenim okolnostima, dva ‘otpatka’ virusa mogu da se kombinuju i da izazovu bolest. Vidjeli smo već kako se to događa mnogo puta kod životinja. Pokazalo se da ERV izazivaju rak  kod miševa čiji je imuni sistem oslabljen nakon što su aktivirani od određenih bakterijskih sojeva.“

Oksfordski tim sada planira da istražuje moguću povezanost između ovih drevnih virusa koji pripadaju HML2 familiji virusa i raka i HIV-a/Side.

„Pacijenti zaraženi HIV-om imaju mnogo veći rizik da obole od raka, iz razloga koji su slabo razjašnjeni. Moguće je da su pojedini faktori rizika genetski i mogu biti prenešeni sa HML2. Oni takođe bivaju reaktivirani kod raka i HIV infekcija, tako da bi se mogli pokazati korisnim u ciljanoj terapiji u budućnosti“ kaže dr Magiorkinis.
Analize uključuju isječke misteriozne DNK- niti ljudske niti neandertalske
Izvor: Daily Mail

Priredio: Jovan Vukić

 

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/01/21.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/01/21-150x150.jpgadminBiologijaGeniDrevni ljudi su se često ukrštali sa neandertalcima i misterioznom vrstom u tolkinovskom svijetu različitih stvorenja   Naši drevni preci su često stupali u interspecijske seksualne odnose u svijetu sa različitim grupama ljudi, pokazuju nove DNK analize. Među  „partnere u krevetu“ su izgleda uključivali i misterioznog ljudskog pretka koji još uvijek...Naučne Novosti
IASTE Crna Gora