Genomski inžinjeri iz firme „Gingko Bioworks“ iz Bostona, uspjeli su da rekonstruišu DNA sekvencu izumrle Havajske biljke. Radi se o drvetu, vrste Hibiscadelphus wilderianus, nazvanom po Geritu Vajlderu, koji je biljku identifikovao i opisao 1910.

     Radi se o vrsti koja je sada već izumrla, naime pomenuti uzorak dosao je od sačuvanog herbarskog materijala posljednjeg primjerka sa ostrva Maui na Havajima. „Planinski Hibiskus“ kako ga lokalno stanovništvo naziva, je bio i osuđen na izumiranje. Ova ornitofilna vrsta izgubila je svog oprašivača na prelasku iz XIX u XX vijek, a za njenu degradaciju pobrinule su se životinje, od domaćih goveda koja su gulila koru, do šišmiša koji su uništili sjemena.

     Paleogenomičari i genomski inženjeri iz Ginkgo Bioworks firme, su dobili zadatak da rekonstruišu jedan dio genoma pomenutog drveta, preciznije onu sekvencu koja je kodirala enzime koji su omogućavali sintezu mirisnih komponenti. Budući da je DNA bio veoma star, a samim tim i prilčno fragmentisan, paleogenomičari su ga morali sastavljati poput slagalice, koristeći poznate sekvence poput ključa, uz pomoć računarskog softvera oni su i uspjeli da digitalno rekonstruišu ciljanu sekvencu.

     Specijalnim štampačem je potom dobjena sekvenca prevedena u fizički molekul DNA koji je potom inkorporiran u ćeliju kvasca, čineći time ovaj transgeni organizam pravom malom fabrikom mirisa. Konačno, dobijene mirisne molekule je kombinovao Sissel Tolaas, kreator parfema.

     Po prvi put, nakon više od vijeka zamrisala je izumrla vrsta, ako se sada više i može nazvati takvom budući da jedan dio nje živi u ćelijama kvasca. 

(org. Robert Jackobsson, Scientific American)

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/02/7987157242_72ce51b200_b-732x1024.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/02/7987157242_72ce51b200_b-150x150.jpgadminTehnologijaGenomski inžinjeri iz firme „Gingko Bioworks“ iz Bostona, uspjeli su da rekonstruišu DNA sekvencu izumrle Havajske biljke. Radi se o drvetu, vrste Hibiscadelphus wilderianus, nazvanom po Geritu Vajlderu, koji je biljku identifikovao i opisao 1910.      Radi se o vrsti koja je sada već izumrla, naime pomenuti uzorak dosao je od sačuvanog herbarskog...Naučne Novosti