Milioni Amerikanaca koji pate od bipolarnog poremećaja koriste litijum kako bi stabilizovali svoje stanje i spriječili manične i depresivne epizode. Međutim, još uvijek nije poznato kako litijum utiče na mozak i zašto ne pomaže svim ljudima koji boluju od ovog poremećaja.

Ali prošle godine, istraživači iz San Dijega otkrili su nove detalje o tome kako litijum utiče na raspoloženje ljudi,  zahvaljujući pristupu koji je nedavno podržao mali broj naučnika koji su proučavali mentalne bolesti. Tim naučnika je koristio metodu reprogramiranja bolesnih kožnih ćelija u matične ćelije koje su sposobne da postanu neka druga vrsta, a zatim ih hemijski tretirali da postanu ćelije mozga.

Zagovornici ove metode se nadaju da će proučavanjem ovako nastalih moždanih ćelija doći do efikasnijih i preciznijih metoda liječenja mentalnih bolesti. Tim iz San Dijega je koristio ovu tehniku da bi pokazao da bipolarni poremećaji mogu imati više veze sa regulacijom proteina nego genetskim poremećajem.

Da bi se shvatilo kako litijum pomaže pacijentima, naučnik Snajder i njegovi saradnici su otkrili da protein koji se zove CRMP2  igra glavnu ulogu u uticaju da li litijum pomaže pacijentima ili ne. Zaključili su da litijum čini da se CRMP2 ponaša normalno jer kod bipolarnih pacijenata proteini djeluju sporo i otežavaju sposobnost neuronske komunikacije. Ovim je utvrđeno da bipolarni poremećaj nije uzrokovan abnormalnim genom ili greškama u odazivu gena već da potiče od promjena oblika, težine i električnog naelektrisanja samog proteina.

Ovo je prvi potvrđeni poremećaj mentalnog zdravlja koji nije podstaknut genetičkom mutacijom već greškama u post-translacijskoj modifikaciji proteina.

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/06/mental-2301393_960_720.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/06/mental-2301393_960_720-150x150.jpgadminMedicinaMilioni Amerikanaca koji pate od bipolarnog poremećaja koriste litijum kako bi stabilizovali svoje stanje i spriječili manične i depresivne epizode. Međutim, još uvijek nije poznato kako litijum utiče na mozak i zašto ne pomaže svim ljudima koji boluju od ovog poremećaja. Ali prošle godine, istraživači iz San Dijega otkrili su...Naučne Novosti
IASTE Crna Gora