Novo istraživanje pokazuje da neuroni u mozgu mogu nositi dva signala odjednom, koristeći strategiju sličnu multipleksiranju u telekomunikacijama. Rezultati mogu objasniti kako mozak obrađuje složene informacije iz svijeta oko nas, a takođe može pružiti uvid u neka od naših perceptualnih i kognitivnih ograničenja.

U ranim danima telekomunikacija inženjeri su izmišljali pametan način da istovremeno šalju više telefonskih poziva preko jedne žice i taj metod se zove multipleksiranje. Novo istraživanje Univerziteta Duke pokazuje da neuroni u mozgu mogu imati mogućnost slične strategije.

U eksperimentu koji ispituje kako majmuni reaguju na zvuk, tim neuro-naučnika i statističara ustanovio je da jedan neuron može kodirati informacije iz dva različita zvuka prebacivanjem između signala koji je povezan sa jednim zvukom i signala povezanog sa drugim zvukom.

“Pitanje koje smo postavili jeste kako neuroni čuvaju informacije o dva različita stimulansa iz spoljašnje sredine u isto vrijeme?” rekla je Dženifer Groh, profesorica na odsjeku za psihologiju i neuro-istraživanje.

“Utvrdili smo da postoje vremenski razmaci kada određeni neuron odgovara na jedan stimulans, a drugi periodi kada odgovara na drugi”, rekla je Groh. Rezultati mogu objasniti kako mozak obrađuje složene informacije iz svijeta oko nas, a takođe može pružiti uvid u neka od naših perceptualnih i kognitivnih ograničenja.

Da bi došli do ovog otkrića, Groh i njen tim su sarađivali sa Suria Tokdar, vanrednim profesorom statističke nauke na Dukeu, kako bi razvili i primijenili nekoliko novih metoda analize u svoje eksperimentalne podatke. Naši mozgovi su sposobni za obradu više stimulansa odjednom – kao što je slušanje prijatelja na zabavi sa muzičkom igricom u pozadini.

U eksperimentu, istraživači su smjestili majmune u tamnu sobu i obučavali ih da gledaju u pravcu zvukova koje su čuli. Istraživači su puštali jedan zvuk ili dva zvuka, sa svakim zvukom na drugačijoj frekvenciji i sa različitih lokacija. Kada su istraživači puštali dva zvuka istovremeno, majmuni su prvo gledali u pravcu jednog zvuka, a zatim u pravcu drugog zvuka, što ukazuje na to da su majmuni prepoznali postojanje dva različita zvuka.

Ovi nalazi pružaju tragove za druge situacije u kojima mozak mora učiniti više od jedne stvari sa ograničenim skupom neurona. Na primjer, naša radna memorija – broj stvari koje možemo u jednom trenutku držati u glavi – ograničeno je na oko pet do sedam stavki. Iako ovi eksperimenti ne testiraju radnu memoriju direktno, istraživači smatraju da bi dalje istraživanje moglo pomoći da se objasne ova ograničenja.

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/07/neurons-1739997_960_720.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/07/neurons-1739997_960_720-150x150.jpgadminNovostiNovo istraživanje pokazuje da neuroni u mozgu mogu nositi dva signala odjednom, koristeći strategiju sličnu multipleksiranju u telekomunikacijama. Rezultati mogu objasniti kako mozak obrađuje složene informacije iz svijeta oko nas, a takođe može pružiti uvid u neka od naših perceptualnih i kognitivnih ograničenja. U ranim danima telekomunikacija inženjeri su izmišljali...Naučne Novosti
IASTE Crna Gora