agregacija nanokristala kadmijum selenida

Naučnici sa USC-a su razvili novi način za dobijanje jeftinijih i stabilnijih solarnih ćelija, napravljenih od nanokristala , toliko malih da mogu da postoje u obliku tečnog mastila, kojim se može prefarbati ravna površina, ili se može odštampati na njoj.

Solarni nanokristali su veličine oko četiri nanometra – što znači da ih stane više od 250 000 000 000 na glavu čiode, i da lebde u tečnom rastvoru, tako da „kao što možete da štampate novine, tako možete i solarne ćelije“, rekao je Richard L. Brutchey, asistent za hemiju na USC Dornsife koledžu.

Brutchey i David H. Webber, istraživač na USC-u, razvili su novi površinski sloj za nanokristale koji je izgrađen od kadmijum selenida. Njihovo istraživanje je bilo predstavljeno kao „vruće vijesti“ u međunarodnom časopisu za neorgansku hemiju, Dalton Transactions.

Solarne ćelije sa tečnim nanokristalima su mnogo jeftinije za proizvodnju od trenutno dostupnih monokristalnih silicijumskih solarnih ćelija, ali nijesu ni približno efikasne u pretvaranju sunčeve energije u struju.

Ova dva naučnika su riješila jedan od ključnih problema tečnih solarnih ćelija: kako da se napravi stabilna tečnost koja provodi elektricitet.

U prošlosti, molekuli organskih liganda su vezivani za nanokristale kako bi se održala njihova stabilnost i spriječilo sljepljivanje. Ti molekuli takođe vrše izolaciju kristala, čime veoma pogoršavaju provođenje struje.

„To je bio pravi izazov u ovoj oblasti“, izjavio je Brutchey.

Brutchey i Webber su otkrili sintetički ligand koji ne samo da djeluje kao dobar stabilizator nanokristala, nego i gradi male mostove koji povezujući nanokristale pomažu prenos struje.Novi tip solarnih ćelija u tečnom stanju Hemija

( www.nature.com , agregacija nanokristala kadmijum selenida)

 

Uz relativno niske procesne temperature, metoda ovih istraživača takođe dozvoljava mogućnost da se solarne ćelije štampaju na plastiku umjesto na staklu, bez bilo kakvih problema sa topljenjem – rezultat toga su fleksibilni solarni paneli koji mogu da se oblikuju i svuda uklope.

Pored pomenutih istraživanja Brutchey će svoj rad usmjeriti na nanokristale, koji su izgrađeni od drugih materijala, osim kadmijuma, koji je ograničen u komercijalnoj upotrebi zbog toksičnosti.

„Komercijalizacija ove tehnologije je još uvijek daleka godinama, ali vidimo jasan put naprijed prema integraciji ove u narednu generaciju tehnologija solarnih ćelija“, rekao je Brutchey.

A dok ne stigne nova generacija solarnih ćelija, nama preostaje da radimo na podizanju svijesti naših građana o neophodnosti i prednostima korišćenja solarne energije i valorizaciji postojećih solarnih ćelija.

 

izvor: ScienceDaily

preveo i priredio Jovan Adžić

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/01/5.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/01/5-150x150.jpgadminHemijaSolarne ćelije,Solarni nanokristaliNaučnici sa USC-a su razvili novi način za dobijanje jeftinijih i stabilnijih solarnih ćelija, napravljenih od nanokristala , toliko malih da mogu da postoje u obliku tečnog mastila, kojim se može prefarbati ravna površina, ili se može odštampati na njoj. Solarni nanokristali su veličine oko četiri nanometra – što znači...Novi tip solarnih ćelija u tečnom stanju Hemija
IASTE Crna Gora