Priroda je majstor u stvaranju bioloških mašina i kola, uključujući i one koji održavaju unutrašnji sat tijela, kopiraju gene ili pomažu ćelijama da se kreću. Inženjeri i naučnici sada rade na tome kako da dizajniraju i sintetišu nove biohemijske uređaje kao što su “fabrike” na nanoskali, biološka kola, pa čak i molekularni računari. Ovaj rad se uglavnom oslanjao na korišćenje postojećih ćelijskih komponenti (npr. enzimi), ali neki istraživači radije počinju od nule. Za ove “molekularne programere” DNK je jezik kodiranja. Nedavno su naučnici napravili veliki iskorak, tako što su stvorili prvi oscilator-molekularni časovnik-napravljen isključivo od DNK.

Ovo dostignuće, koje je publikovano u decembru 2017. godine, pokazuje da DNK nije samo pasivni nosilac genetičke informacije. Štaviše, to je molekul koji je sam po sebi sposoban za kompleksno ponašanje. Izgradnja DNK oscilatora je biološki i inženjerski podvig i sam po sebi bi vjerovatno bio sastavni dio potencijalnih otkrića u sintetičkoj biologiji, kao što je kontrola vremena događaja u vještačkim ćelijama, zakazivanje oslobađanja lijekova i sinhronizovanje molekularnih računara. Naučnici sa Kalifornijskog instituta za tehnologiju napravili su kompajler DNK- niz algoritama koji omogućavaju programeru da izdaje instrukcije za izgradnju molekula bez potrebe za ulaženjem u komplikovana pitanja vezana za biohemiju. Softver prevodi te instrukcije u sekvence DNK koje su sintetizovane i pomiješane. Krajevi molekula se zatim samozatvaraju u molekularne mašine. Koristeći kompajler, istraživački tim je programirao prototip DNK oscilatora koji generiše ponavljajuće obrasce kucanja. U principu ista formula se može koristiti za stvaranje složenijeg ponašanja, kao što je promjena brzine sata kao odgovor na hemijske signale. Ovi satovi bi na kraju mogli da dovedu do hemijskog računanja- na kraju krajeva neki od prvih mehaničkih komjutera bili su jednostavno sofisticirani satovi.

Naučnici su saglasni da su se rani oblici života zasnivali da najbližem srodniku DNK, a to je RNK, i dodaju da se DNK i RNK mogu ponašati na neočekivan, novi i do sada neobjašnjen način.

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/02/dna-163710__340.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/02/dna-163710__340-150x150.jpgadminBiologijaMedicinaPriroda je majstor u stvaranju bioloških mašina i kola, uključujući i one koji održavaju unutrašnji sat tijela, kopiraju gene ili pomažu ćelijama da se kreću. Inženjeri i naučnici sada rade na tome kako da dizajniraju i sintetišu nove biohemijske uređaje kao što su 'fabrike' na nanoskali, biološka kola, pa čak i molekularni računari. Ovaj...Naučne Novosti