Molekularni biolozi Penn State Univerziteta otkrili su sasvim novu putanju za reparaciju nervnih ćelija koja bi mogla biti dovedena u vezu sa bržim i poboljšanim liječenjem. Ova otkrića demonstriraju da dendriti, komponente nervnih ćelija koje primaju informacije iz mozga, imaju kapacitet ponovnog rasta nakon povrede.

Prethodna istraživanja pokazala su da kad su nervne ćelije, neuroni, oštećene uključuju se mehanizmi ponovnog rasta aksona, dijela neurona koji šalje informacije drugim ćelijama, objasnila je ko-autor istraživačkog rada Melissa Rolls, vanredni profesor biohemije i molekularne biologije na Penn State Univerzitetu. Rolls i njene kolege su se  pitali  da li dendriti, takođe, nakon povrede mogu biti regenerisani. Ovo pitanje do sad nije postavljano u naučnim krugovima.

Sl.1. Voćna mušica                                                                                             Sl.2. Neuron

Koristeći voćnu mušicu (Drosophila) kao model-sistem, istraživači su imali radikalan pristup i odsjekli sve dendrite njenim nervnim ćelijama. ,,Htjeli smo da zaista dovedemo ćelije do krajnje granice. Odsijecanjem svih dendrita ćelije više neće biti sposobne da primaju signale, i očekivali smo da mogu umrijeti. Bili smo zadivljeni saznanjem da ćelije ne bi umirale već da bi, umjesto toga, u potpunosti obnovile dendrite i to mnogo brže od ubičajene regeneracije aksona. U roku od nekoliko sati započinju sa obnovom a nakon nekoliko dana izrasta čitavo dendritsko drvo. To je veoma uzbudljivo, ove ćelije su veoma snažne.” istakla je Rolls.

Štaviše pokazalo se da se regeneracija dendrita odvija nezavisno od regeneracije aksona. Kada su Rolls i kolege blokirali ključne signalne molekule potrebne za regeneraciju aksona kod životinja, otkrili su da to nije imalo uticaja na dendrite, koji su nastavili da se obnavljaju. ,,Iz razloga jer nikada nije bilo poznato da se dendrite obnavljaju, potpuno je otvoreno pitanje o tome šta bi sve moglo biti uključeno u ovaj proces. Sledeći korak koji preduzimamo je određivanje markera dendritske obnove, proteina koji su neophodni ili gena koji su uključeni u proces, kako bismo naučili više o tome šta se zapravo događa tokom regeneracije dendrita.”

,,Primjene ovog otkrića su jako važne za ljudsko zdravlje iako je put primjene još daleko.” rekla je Rolls. Na primjer, u slučaju moždanog udara, kada određeni region mozga trpi gubitak krvi, oštećeni su dendriti moždanih ćelija i mogu biti regenerisani samo u slučaju da je gubitak krvi jako kratak. U suprotnom, smatra se da ove ćelije umiru. Ali ako su one sposobne da regenerišu dendrite, i ako bi naučnici otkrili tok regeneracije bili bi u mogućnosti da aktiviraju ovaj proces.

Sl.3. Slika prikazuje tijelo životinjskog  neurona 5 sati nakon što su, laserskim putem, uklonjeni dendriti (lijevo). Ista ćelija je uslikana 48h i 96h po uklanjanju dendrita. Nakon 48h (sredina) novo dendritsko stablo se pruža od tijela ćelije, a već nakon 96h dendritsko stablo je zauzelo prostor koji ćelija inače normalno zauzima.

 

Izvor :  http://news.psu.edu)

Priredila: Tijana Pejatović

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/02/neuro.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2014/02/neuro-150x150.jpgadminBiologijareparacija neuronaMolekularni biolozi Penn State Univerziteta otkrili su sasvim novu putanju za reparaciju nervnih ćelija koja bi mogla biti dovedena u vezu sa bržim i poboljšanim liječenjem. Ova otkrića demonstriraju da dendriti, komponente nervnih ćelija koje primaju informacije iz mozga, imaju kapacitet ponovnog rasta nakon povrede. Prethodna istraživanja pokazala su da...Naučne Novosti