Ukoliko često provodimo vrijeme sa slušalicama u ušima, naučnici tvrde da to govori nešto vrlo interesantno o našem mozgu, pa čak i o našoj ličnosti. Nova istraživanja pokazuju da muzika pruža osjećaj zadovoljstva ljudima sa više empatije. U poređenju sa ljudima sa manje empatije, ljudi sa više empatije mogu da osjete veću aktivnost u svom sistemu nagrađivanja dok slušaju muziku, kao i povećanu aktivnost u uglovima mozga zaduženim za socijalnu svijest.

Ovo pokazuje da muzika i umjetnost stvaraju jaka socijalna iskustva. Takođe ukazuje da je osećaj koji ljudi iskuse dok slušaju muziku sličan onom koji iskuse u interakciji sa drugim ljudima. Naučnici su koristili funkcionalnu magnetnu rezonancu na 20 ljudi dok su slušali muziku. Prije nego što su ocijenili muziku, učesnici su popunili upitnik kako bi procijenili svoj nivo empatije.

Nalazi ukazuju da ljudi sa više empatije imaju pojačanu aktivnost u sistemu za nagrađivanje, dok slušaju poznatu melodiju, bilo da im se sviđa ili ne. Takođe su otkrili da su visoko empatični ljudi strastveniji po pitanju svog muzičkog ukusa.

Ovi nalazi su samo potvrdili teoriju da je socijalna empatija povezana sa razumijevanjem umjetnosti. Ne samo da je ovo zanimljiva veza za uvid u umjetnost i psihologiju, već može pružiti i neke naznake kako su ljudi počeli stvarati muziku. Međutim, važno je napomenuti da je u istraživanju bio uključen mali broj učesnika, tako da je potrebno više ljudi kako bi potvrdili ove nalaze.

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/09/woman-977020__340.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/09/woman-977020__340-150x150.jpgadminNovostiUkoliko često provodimo vrijeme sa slušalicama u ušima, naučnici tvrde da to govori nešto vrlo interesantno o našem mozgu, pa čak i o našoj ličnosti. Nova istraživanja pokazuju da muzika pruža osjećaj zadovoljstva ljudima sa više empatije. U poređenju sa ljudima sa manje empatije, ljudi sa više empatije mogu...Naučne Novosti