Drvo se koristi hiljadama godina da se izgradi sve, od namještaja do domova i većih objekata, ali nije dovoljno jako kao metali koji se koriste u građevinarstvu. Istraživači su pokušali da ga ojačaju, ali se drvo uvijek vraćalo svom prvobitnom obliku i veličini, posebno u vlažnim uslovima.

Sada je istraživač Liangbing Hu sa svojim kolegama pronašao novi način jačanja drveta iz dva koraka. Prvi korak je kuvanje drvne mase u hemijskom tretmanu koji sadrži NaOH i Na₂SO₃. Ovaj postupak je sličan pretvaranju drveta u papir pri čemu se eliminišu lignin i hemiceluloza a sama celuloza ostaje netaknuta.

Drugi korak je spajanje tretiranog drveta dok se njegovi ćelijski zidovi ne sruše, i lagano zagrijavanje. Pritisak i toplota podstiču spajanje hemijskih veza između velikog broja atoma vodonika i susjednih atoma u nanofibrilima celuloze što znatno ojačava materijal.

Ovakvo drvo pruža nove mogućnosti dizajna i upotrebu za koju je prirodno drvo previše slabo.

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/06/background-84678_960_720.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/06/background-84678_960_720-150x150.jpgadminHemijaDrvo se koristi hiljadama godina da se izgradi sve, od namještaja do domova i većih objekata, ali nije dovoljno jako kao metali koji se koriste u građevinarstvu. Istraživači su pokušali da ga ojačaju, ali se drvo uvijek vraćalo svom prvobitnom obliku i veličini, posebno u vlažnim uslovima. Sada je istraživač...Naučne Novosti