Voćne mušice različitih vrsta mogu da  upozoravaju jedne druge kada se nalaze u blizini parazitskih osa. Ali, prema novoj studiji koju je predvodio Balint Z. Kacsoh iz medicinske škole Geisel u Dartmouthu, najvjerovatnije će dobiti poruku od onih vrsta koje su ranije živjele zajedno i učile razne dijalekte.

Parazitska osa, koja ostavlja svoja jaja u larvama voćnih mušica, predstavlja prijetnju za odraslu muvu što će prouzrokovati kod ženki voćnih mušica da ostavljaju manje jaja u pokušaju da zaštiti svoje potomstvo. Prethodni eksperimenti iz Boskovog tima pokazali su da ženke pokreću krila da bi komunicirale sa drugim ženkama koje će takođe položiti manje jaja.

U novoj studiji istraživači su testirali da li voćne mušice različitih vrsta mogu da komuniciraju međusobno i da obavještavaju jedni druge da je osa blizu. Otkrili su da prilikom testiranja mušica koje žive daleko jedni od drugih ne mogu komunicirati efikasno kao muve iste vrste, ali se komunikacija poboljšala kada su dvije različite vrste počele da žive zajedno. Zajednički život omogućava da uče nove dijalekte koji su sastavljeni  od različitih vizuelnih i mirisnih znakova. Dalji genetski eksperimenti pokazali su da učenje drugog dijalekta zahtijeva dio mozga koji se naziva tijelo pečurke, a predstavlja centar učenja i pamćenja kod voćnih mušica.

Studija otkriva da su voćne muve sposobne da savladaju složeni skup znakova koji su potrebni za interspecijsku  komunikaciju i to će proučavati kao  genetički model za evoluciju dijalekta.

Buduće studije mogu da otkriju koje još poruke mogu da prenose voćne mušice, izuzev upozoravajućih poruka za opasnost od osa.

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/07/fig-2691555_960_720.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/07/fig-2691555_960_720-150x150.jpgadminBiologijaVoćne mušice različitih vrsta mogu da  upozoravaju jedne druge kada se nalaze u blizini parazitskih osa. Ali, prema novoj studiji koju je predvodio Balint Z. Kacsoh iz medicinske škole Geisel u Dartmouthu, najvjerovatnije će dobiti poruku od onih vrsta koje su ranije živjele zajedno i učile razne dijalekte. Parazitska osa,...Naučne Novosti