Periodni sistem je ikona nauke. Njegovi redovi i kolone pružaju uredan način prikazivanja elemenata koji čine univerzum.

Danas izgleda očigledno, ali nije bilo ranim hemičarima. To se promijenilo kada je Dmitri Mendeljejev razmišljao o načinima grupiranja elemenata.

Ruski hemičar je uočio elegantan i moćan obrazac: prepoznao je da pojedini elementi pokazuju slične osobine i da se te osobine redovno – ili periodično – mijenjaju sa povećanjem atomske težine.

Tako je 17. februara godine 1869 (prema Julijanskom kalendaru koji se tada koristio u Rusiji), Mendeljejev objavio grafikon od 60-ak elemenata poznatih u to vreme, sortiranih po njihovim težinama i svojstvima.

To je jedan od najvećih naučnih doprinosa ikada.

Sada slavimo 150. godišnjicu Mendeljejevog periodnog sistema.

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/02/petri-dishes-pipette-periodic-table-450w-133201442.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/02/petri-dishes-pipette-periodic-table-450w-133201442-150x150.jpgadminHemijaPeriodni sistem je ikona nauke. Njegovi redovi i kolone pružaju uredan način prikazivanja elemenata koji čine univerzum. Danas izgleda očigledno, ali nije bilo ranim hemičarima. To se promijenilo kada je Dmitri Mendeljejev razmišljao o načinima grupiranja elemenata. Ruski hemičar je uočio elegantan i moćan obrazac: prepoznao je da pojedini elementi pokazuju slične osobine i da se te...Naučne Novosti