Planirana izgradnja novog Supersudarača

CERN (Evropski savjet za nuklearna istraživanja) je 15. januara saopštio plan novog revolucionarnog naučnog poduhvata – novi akcelerator koji je skoro četiri puta duži od trenutno najvećeg velikog hadronskog sudarača (LHC), koji ima 27 km u obimu. Predloženo postrojenje postalo bi najmoćniji ali ujedno i najskuplji sudarač ikada napravljen, čak  šest puta moćniji i efikasniji od LHC-a. Naime, u tehničkom izvještaju Evropske Laboratorije za fiziku čestica, dat je preliminarni dizajn za tzv. ”Future Circular Colider” (FCC), koji bi se sastojao od različitih tipova sudarača čija cijena iznosi od 9 do 21 milijardu eura. Ovakav projekat će značajno uticati na budućnost razvoja fizike elementarnih čestica, pogotovo u drugoj polovini 21. vijeka.  “Ovo je ogroman iskorak, nalik putovanju, ne na Mars, već na Uran.‘’- izjavio je Gian Francesco Giudice, koji je na čelu teorijskog odjela CERN-a.

  Nakon što je na LHC-u sprovedeno istrorijsko otkriće Higsovog bozona 2012. godine, nije više otkrivena niti jedna čestica. “Ovo ukazuje na potrebu za većim energijama , što je više mogu¢e’’, tvrdi Giudice. Međutim naučna javnost ima podijeljeno mišljenje kada je u pitanju ovaj projekat. Postoje i oni koji smatraju da nema razloga da vjerujemo da se nova fizika krije u energetskom režimu koji nudi novi sudarač. Sa druge strane podsjećaju da novi sudarač iziskuje ogromna finansijska sredstva. Ideja za FCC studiju postoji još od 2014. godine ali jos uvijek nije dogovoren tačan izgled i karakteristike akceleratora. Međutim, u svim scenarijima planiran je 100 km dugačak tunel odmah pored tunela za LHC. U tunelu bi bila mašina vrijedna četiri milijarde eura, koja bi služila za sudaranje elektrona i pozitrona sa energijama do 365 GeV. Sudari ovog tipa omogućili bi naučnicima da podrobnije istraže već poznate čestice kao što je Higsov bozon, za razliku od proton-proton sudara kakvi se realizuju u Velikom hadronskom sudaraču. Ovakav sudarač bio bi domaćin eksperimentima koji su otvoreni za široku međunarodnu zajednicu a program bi sa radom počeo 2040. godine, do kada će raditi Veliki hadronski sudarač i njegova planirana unaprijeđena verzija.

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/03/99B41965-DFB4-4157-9DE2278BDB447090_source-1.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/03/99B41965-DFB4-4157-9DE2278BDB447090_source-1.jpgadminFizikaAkcelerator,CERN,fizika,fizika čestica,sudaračCERN (Evropski savjet za nuklearna istraživanja) je 15. januara saopštio plan novog revolucionarnog naučnog poduhvata - novi akcelerator koji je skoro četiri puta duži od trenutno najvećeg velikog hadronskog sudarača (LHC), koji ima 27 km u obimu. Predloženo postrojenje postalo bi najmoćniji ali ujedno i najskuplji sudarač ikada napravljen,...Naučne Novosti