Hijerarhije postoje u svim ljudskim i životinjskim društvima. Dominantni pojedinci imaju tendenciju da se popnu na višu hijerarhijsku ljestvicu njihovog određenog društva, čime dobijaju prioritetni pristup resursima.
Ali sama dominacija zavisi dijelom od sposobnosti da donose odluke brže od drugih. Ovo omogućava pojedincu da djeluje u društvenim situacijama, što može dovesti do evolucione prednosti. Međutim, naučnici u ponašanju ne znaju da li dominantne osobe pokazuju ovo brzo odlučivanje van društvenog konteksta. Sada, laboratorije Carmen Sandi i Michael Herzog u EPFL-u su sprovele veliku studiju o ponašanju muškaraca za ispitivanje ovog pitanja. Studija pokazuje jasnu korelaciju između veće društvene dominacije i bržeg odlučivanja izvan konteksta socijalne konkurencije.

Studija je obuhvatila 240 studenata. Muškarci su sortirani u grupe sa visokim ili niskim dominacijama standardnim upitnikom “dominantnog bodovanja” koji je validan u mnogim prethodnim studijama. Brzina odlučivanja je mjerena sa pet eksperimenata (“zadataka”) koji testiraju memoriju učesnika, prepoznavanje, sposobnost razlikovanja emocija, učenja rute i odgovora. Studija sugeriše da  muškarci sa velikom dominantnošću brže reaguju u situacijama kada je potreban izbor, bez obzira na društveni kontekst. Ova brzina u donošenju odluka može djelovati kao “biomarker” za društvenu raspodjelu.

“U budućnosti će biti važno saznati da li se kod jako dominantnih osoba, poput izvršnih direktora, primjećuju  jači moždani signali”, kaže Carmen Sandi. “Takođe će biti relevantno da se shvati da li su ove razlike u brzoj reakciji i signalima mozga takođe primijećene kod žena koje se razlikuju u dominaciji i da li su već prisutne kod djece. Naši nalazi mogu otvoriti novi istraživački pristup koristeći EEG potpis kao mjeru za društvenu dominaciju. ”

Izvor: Science daily

 

 

 

 

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/08/ability-2672683_960_720.pnghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2018/08/ability-2672683_960_720-150x150.pngadminNekategorizovanoHijerarhije postoje u svim ljudskim i životinjskim društvima. Dominantni pojedinci imaju tendenciju da se popnu na višu hijerarhijsku ljestvicu njihovog određenog društva, čime dobijaju prioritetni pristup resursima. Ali sama dominacija zavisi dijelom od sposobnosti da donose odluke brže od drugih. Ovo omogućava pojedincu da djeluje u društvenim situacijama, što može...Naučne Novosti