Vjetroelektrane-dahom-vjetra-do-elektricne-enegrije

Snaga vjetra kao jednog od najznačajnijih i najzastupljenijih prirodnih oblika energije ne može se više nazvati budućnošću – predstavlja sadašnjost koja se svuda u svijetu uspješno primjenjuje. Vjetroelektrane na Možuri uvode nas u veliku svjetsku porodicu korisnika ekološki čiste, obnovljive energije. Rad postrojenja nezamisliv bez mašinskih inženjera. Možura mašinski inženjeri.

Na krilima davno prohujalih vjetrova

Oduvjek je čovijek koristio vjetar i prilagođavao njegovu snagu svojim potrebama. Od onih prvih koje su se koristile za pokretanje brodova i mljevenje žita iz V vijeka prije naše ere, preko onih koje su se koristile za pumpanje vode do modernih koje pokreću turbine za električnu energiju, vjetrenjače su prešle dugačak razvojni i namjenski put. Interesantan podatak je da vjetrenjače za proizvodnju struje ne predstavljaju novinu – prva je sagrađena 1888. godine u Americi od strane Čarlsa Braša.

Strujanje kroz sadašnjost

Prva ozbiljna vjetroelektrana za proizvodnju struje na teritoriji Amerike otvorena je 1980. godine u Kaliforniji. Od tada do danas ovakve elektrane nalaze se svuda u svijetu sa tendencijom porasta. Samo u SAD-u postoji plan da do 2030. godine 20% ukupno proizvedene električne energije bude iz vjetroelektrana.

Neiscrpne prednosti

Korišćenjem snage vjetra ne postoji nikakva bojazan od zagađenja. Potencijal vjetra je praktično neiscrpan – ima ga 20 puta više nego što je potrebno svim ljudima na zemlji. Cijena operativnih troškova je mala, a energija vjetra je vječna.

Kako se struja stvara?

Vjetrogeneratori transformišu kinetičku energiju vjetra u mehaničku energiju rotora i poslije se podsredstvom generatora pretvara u električnu energiju. Ovaj proces detaljno znaju mašinski inženjeri koji učestvuju u projektovanju vjetroelektrana, proračunima i reviziji svih djelova izgradnje. Teorijska znanja stečena na Mašinskom fakultetu u Podgorici, ovdje nailaze na praktičnu primjenu i neophodnost.

Znanje je moć

Znanje uvijek predstavlja moć. Osobito u deficitarnim zanimanjima koja doživljavaju sve veću popularizaciju u svijetu i kod nas. Mašinski fakultet obrazuje kadar spreman da odgovori svim svjetskim izazovima.

https://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/03/Vjetroelektrane-–-dahom-vjetra-do-elektricne-enegrije-1024x688.jpghttps://naucnenovosti.me/wp-content/uploads/2019/03/Vjetroelektrane-–-dahom-vjetra-do-elektricne-enegrije-150x150.jpgadminNovostiTehnologijaMašinski fakultet,Mašinski inžinjeri,Vjetroelektrane,Vjetroelektrane na MožuriSnaga vjetra kao jednog od najznačajnijih i najzastupljenijih prirodnih oblika energije ne može se više nazvati budućnošću – predstavlja sadašnjost koja se svuda u svijetu uspješno primjenjuje. Vjetroelektrane na Možuri uvode nas u veliku svjetsku porodicu korisnika ekološki čiste, obnovljive energije. Rad postrojenja nezamisliv bez mašinskih inženjera. Možura mašinski...Naučne Novosti